PROJEKTI KIRJELDUS

  Planeeringuala asub Ulila alevikus Elva vallas.
  Ajalooliselt tähtsas tööstusrajoonis on reformimata riigimaale kavandatud tööstus- ja ettevõtlusala, mille asukoha sobilikkust toetab eelkõige riigitee lähedus ning vaid 15-minutiline sõidukaugus Tartu linnast. Üheks planeeringu eesmärgiks on ka aleviku elu edendamine uute potentsiaalsete töökohtade ja ettevõtluse jaoks soodsa pinnase loomisega.

  • Asukoht: Elva vald
  • Maakasutuse muutmine
  • Ala kruntideks jagamine
  • Kruntidele ehitusõiguse määramine
  • Juurdepääsude ja tehnovõrkude planeerimine
  KOOSTAJAD
  Kristiina Habicht
  Voldemar Pungar
  Jaga sotsiaalmeedias: