PROJEKTI KIRJELDUS

  Luunja aleviku keskuse korrastamise ja atraktiivsemaks muutmise eesmärgil oleme tööd teinud juba aastaid. Töö sai alguse detailplaneeringu ning  visualiseeringu koostamisest ning Emajõe vanajõe puhastamise projektist, mille tulemusel rajati väikelaeva- ja paadikanal. 2022. aastal avati lõpuks ka kauaoodatud puhkeala, mille ehitusprojekt käsitles maa-ala üldist kujunduskontseptsiooni, looduslähedase ujumistiigi ning väliujula kavandamist, teedevõrgu ja parklate ning loomulikult ka muude asjassepuutuvate väikevormide ja haljastuse lahendust.

  Haljastuse väljakujunemiseks läheb veel aega, aga juba on võimalik maa-alal jalutada, tervisejooksu teha ning kasutada ka valminud 4-rajalist väliujulat koos hüppetorniga. Tervistavat puhkamist!

  DETAILPLANEERING
  • Ehitusalade määramine
  • Paadikanali ja kaide asukohad
  • Juurdepääsude, käiguteede ja sildade paiknemine
  VISUALISEERING
  • Puhkeala ruumiline illustratsioon
  PÕHIPROJEKT
  • Väikelaeva- ja paadikanal;
  • paaditankla;
  • slipp;
  • ujumistiik;
  • teed ja parklad;
  • spordiväljakud;
  • laste mänguväljak;
  • telkimisala;
  • haagissuvilate parkla;
  • puhkeala väikevormid ja rajatised.
  KOOSTAJAD
  Kadi Tuul, Terko Veensalu, Kristiina Habicht, Raul Tihane, Urmas Nugin jt.
  Jaga sotsiaalmeedias: