SISEVETE VESIEHITISED

  VÕTA ÜHENDUST

  Ehitusprojektid Meelis Viirma

  Meelis Viirma

  Projektijuht

  • +372 5156576
  • meelis[at]ibun.ee
  • Veejõujaamade rajatised ja kalapääsud
  • Tehis veekogud, kala- ja vähi kasvandused
  • Väikesadamad ja veekogude tervendamine
  • Sademeveesüsteemid, veevarustus ja kanalisatsioon

  SISEVETE VESIEHITISED

  Vesi on eluallikas ning samuti üks suurimaid jõude maailmas, mida inimkond aegade algusest peale on üritanud taltsutada. Kuna tänapäeval kasutatakse vett väga laialdaselt, ei mõtlegi me enam, kuidas see meieni jõuab, või mis juhtub, kui kaotame kontrolli vee üle. Inimesed on saavutanud kontrolli väikesele protsendile maailma veevarusest, kuid aegajalt juhuste kokkulangemisel näidatakse hoopis meile, kes tegelikult keda kontrollib. Et kontroll ei kaoks, tuleb enne kasutama asumist hoolikalt läbi mõelda pisimgi detail. Nagu tuumafüüsika või investeerimine on ka „vee taltsutamine“ eraldi teadus, mille tundmiseks tuleb lõputult õppida ning kogemusi omandada. Vett kasutatakse väga erinevalt, seetõttu on ka vesiehitised väga erinevad. Igal kasutusalal on oma spetsiifika, mille tundma õppimine võtab hulga aega.

  Oleme oma tegevusperioodi jooksul pakkunud oma teenuseid seoses väga erinevate vesiehitistega väga erinevates valdkondades. Aitame Sul leida lahenduse oma ideele või probleemile kaheksas vesiehitiste alavaldkonnas, kuid kui sa neist sobivat ei leia, kontakteeru meiega ikkagi! Võib-olla oskame soovitada partnereid, kes on oma valdkonna osavaimad tegijad, nagu meiegi, kaheksas alljärgnevas alavaldkonnas:

  Kutsiku paistiik

  Tehislikud seisu- ja vooluveekogud

  Eestis ületavad sademed aurumist. Seetõttu on siin laialdaselt liigniisket pinda, mida ilma suurte kulutusteta kuidagi kasutada ei saa. Kõikjal on koledaid lombikesi, kuhu…

  LOE TÄPSEMALT
  Aru talu vähitiik

  Kala- ja vähikasvanduste rajatised

  Vähi- ja kalakasvandused ei ole tühipaljad augud, kus vesi sees on. Kasvandus kui selline tähendab veekogude ja seadmete kompleksi, kus tagatakse konkreetsete liikide…

  LOE TÄPSEMALT
  Viitina HEJ äravoolukanal

  Veejõujaamade rajatised

  Veejõujaamad on seadmete kompleksid, mille abil vee kineetiline- ja potentsiaalne energia muudetakse mehaaniliseks energiaks, mida kasutatakse erinevatel otstarvetel…

  LOE TÄPSEMALT

  Väikesadamate rajatised

  Sadama rajamise puhul on oluliseks etapiks uuringud ja planeerimine. Lisaks insenertehnilistele uuringutele on siin olulised sotsiaal-majanduslikud uuringud. Pead leidma vastuse…

  LOE TÄPSEMALT
  Ao veskijärve kalapääs/koelmu

  Kalade rändeteede avamine

  Kalastiku rännet hakati soovimatult piirama 15. sajandil, mil Eestis hakkasid levima vesiveskid. Sellel ajal töötasid veskid siis, kui …

  LOE TÄPSEMALT
  Tiikide ehitusprojektide koostamine

  Veekogude seisundi tervendamine

  Nii nagu kõige muuga, vajavad ka veekogud tervendamist, taastamist või korrastamist. Selline vajadus võib tekkida, kui veekogu on näiteks kinni kasvanud, täis settinud või…

  LOE TÄPSEMALT
  binokkel

  Sademeveesüsteemid

  Linnas nimetame traditsioonilisteks sademeveesüsteemideks torustike ja kaevude kogumit, mille abil vesi juhitakse ära. Mööda maapinda kokku kogutud reostunud…

  LOE TÄPSEMALT
  Veevarustus-kanalisatsioon

  Veevarsustus ja kanalisatsioon

  Arenenud ühiskonnas oleme harjunud, et puhas vesi tuleb mugavalt kraanist ja reovesi läheb ära ning ei jää nina alla haisema. Õnneks on Eestis möödas ajad, kus vesi saadi küla kaevust ning…

  LOE TÄPSEMALT