PROJEKTI KIRJELDUS

  Kallaste laevaremondidokk oli mõeldud Peipsi järve vesikonna suuremate aluste remondiks ja teenindamiseks. Dokk oli mõeldud kuni 35 m pikkade, 8 m laiade ja 1,5 m süvisega laevade teenindamiseks ning kasutatav peaaegu kõikide Peipsi veetasemete korral.

  Koostatud detailplaneeringu alusel valmis ka projekt (koostöös partneritega).  Projektis oli meie osa remondidoki tehnilise lahenduse väljatöötamine ning põhiprojekti koostamine. Lisaks valmis ka illustreeriv joonis planeeringualast ning aluse dokkimise skeem.

  Projekt kahjuks ehitusse ei läinud, sest selle väljaehitamine kujunes liiga kulukaks.

  DETAILPLANEERING
  • Ehitusalade määramine
  • Remondidoki asukoha määramine
  • Tehnovõrkude ja juurdepääsude paiknemine
  PROJEKT
  • Lüüsi- ja kuivkambri lahendus
  • Vesiväravate paiknemine, toimimise lahendus
  • Juurdepääsu kanali süvendamine
  • Doki väikeehitiste tehnilised lahendused
  VISUALISEERING
  • 3D visualiseering
  • Aluse dokkimise illustratsioon
  KOOSTAJAD
  Raul Tihane, Risto Tihane, Terko Veensalu jt.
  Jaga sotsiaalmeedias: