PROJEKTI KIRJELDUS
  Kolkja sadam on Peipsiäärne väike-sadam, kus tegeletakse peamiselt kalapüügiga. Omanikel oli soov sadamas pakutavate teenuste hulka laiendada ja anda lisaväärtust piirkonnale. Planeeringuga nähti ette puhkekompleksi rajamine olemasolevale sadama-alale, kus oleks võimalik pakkuda nii vaba aja veetmise kui ka randumise võimalust.
  • Asukoht: Kolkja alevik
  • Puhkeala ja sadama-ala ruumiline lahendus
  • Krundistruktuuri määramine
  • Tehnovõrkudega ühendamine
  KOOSTAJA
  Terko Veensalu
  Jaga sotsiaalmeedias: