PROJEKTI KIRJELDUS

  Sõpruse silla paadisadama valmimisega oleme olnud tihedalt seotud. Meie käest on tulnud nii detailplaneering alale kui ka projektlahendus (koostöös teiste projektbüroodega). Samuti sai tehtud ala parema ülevaate andmiseks 3D visualiseering.

  Projekt valmis erinevate projektbüroode koostööl. Meie osa oli turismiotstarbelise kai ja paadisilla projekteerimine. Tänaseks on projekt valmis ehitatud. Tulemus on natuke projektist erinev, sest ehituse lükkumisel vesiehitiste ehitamiseks ebasoodsale ajale oldi sunnitud osasid detaile muutma.

  DETAILPLANEERING
  • Veesõidukite sildumisala kavandamine
  • Sadamahoone, parkimisala ja tehnorajatiste kavandamine
  • Veesõidukite tankla kavandamine
  PROJEKT
  • Akvatooriumi süvendamine
  • Kalda kindlustamine
  • 40 m pikk statsionaarne kai kahele kuni kolmele laevale
  • Ujuv paadisild 44-le kuni 9,1m pikkusele alusele
  VISUALISEERING
  • 3D mudeli koostamine
  KOOSTAJAD
  Urmas Nugin, Raul Tihane, Terko Veensalu jt.
  Jaga sotsiaalmeedias: