VÄIKESADAMATE RAJATISED

  sadamate-projekteerimine
  UURINGUD JA PLANEERIMINE

  Sadama rajamise puhul on oluliseks etapiks uuringud ja planeerimine. Lisaks insenertehnilistele uuringutele on siin olulised sotsiaal-majanduslikud uuringud. Pead leidma vastuse küsimustele- kellele on sadamat vaja? Mis otstarbeline see sadam tuleb? Palju on hinnanguliselt sadama kasutajaid? Kui oled leidnud vastused sotsiaal-majanduslikele küsimustele, on aeg tulla meie konsultatsioonidele.

  Konsultatsiooni tulemusena valmib meie hinnang projekti teostatavusele, vajalikest lisauuringutest ja ehitistest. Anname hinnangu tõenäoliseks maksimaalseks projekti maksumuseks, mille alusel saad otsustada, kas soovid projektiga jätkata, teha etappidena või hoopis sellest loobuda.

  Värska sadama ehitusprojekt
  TERVIKLAHENDUS VÕI ÜKSIK EHITISED
  Meie võimuses on pakkuda teenuseid sinu sadama kõikide ehitiste või ka ainult üksik objektide projekteerimiseks:
  • faarvaatri kujundamine;
  • statsionaarsed ja ujukaid, paadisillad;
  • kallaste kindlustused;
  • muulid;
  • juurdepääsu ja teenindusteed;
  • teenindushooned, sadamate väikeehitised;
  • heakorrastus;
  TEHTUD TÖÖD
  Ulila sildumisala ehitusprojekt. Eelprojekt (2018);

  Mereäärse(Kadariku) paadisadam. Põhiprojekt (2018);

  Purtse kalasadama rekonstrueerimine. Põhiprojekt (2017);

  Värska kordoni ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

  Värska sadama ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

  Turja kalasadama ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

  Reku jõesadama ehitusprojekt. Eelprojekt (2016);

  Kallaste laevaremondidoki projekteerimine;

  Tartu Sõpruse silla paadisadama projekteerimine;

  Atlantise paadikai projekteerimine;