VÄIKESADAMATE RAJATISED

  sadamate-projekteerimine
  UURINGUD JA PLANEERIMINE

  Sadama rajamise puhul on oluline etapp uuringud ja planeerimine. Lisaks insenertehnilistele uuringutele, on siin olulised sotsiaal-majanduslikud uuringud. Pead leidma vastuse küsimustele- kellele on sadamat vaja? Mis otstarbeline see sadam tuleb? Kui palju on hinnanguliselt sadamakasutajaid? Kui oled leidnud vastused sotsiaal-majanduslikele küsimustele, on aeg tulla meie konsultatsioonidele.

  Konsultatsiooni tulemusena valmib meie hinnang projekti teostatavusele, vajalikest lisauuringutest ja ehitistest. Anname hinnangu tõenäoliseks maksimaalseks projekti maksumuseks, mille alusel saad otsustada, kas soovid projektiga jätkata, teha etappidena või hoopis sellest loobuda.

  Värska sadama ehitusprojekt
  TERVIKLAHENDUS VÕI ÜKSIKEHITISED
  Meie võimuses on pakkuda teenuseid sinu sadama kõikide ehitiste või ka ainult üksikobjektide projekteerimiseks:
  • faarvaatri kujundamine;
  • statsionaarsed ja ujukaid, paadisillad;
  • kallaste kindlustused;
  • muulid;
  • juurdepääsu ja teenindusteed;
  • teenindushooned, sadamate väikeehitised;
  • heakorrastus;
  TEHTUD TÖÖD
  Slipid ja väikesadamate kaid (2020 – 5 tk);

  Slipid ja väikesadamate kaid (2019 – 7 tk);

  Ulila sildumisala ehitusprojekt. Eelprojekt (2018);

  Mereäärse(Kadariku) paadisadam. Põhiprojekt (2018);

  Purtse kalasadama rekonstrueerimine. Põhiprojekt (2017);

  Värska kordoni ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

  Värska sadama ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

  Turja kalasadama ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

  Reku jõesadama ehitusprojekt. Eelprojekt (2016);

  Kallaste laevaremondidoki projekteerimine;

  Tartu Sõpruse silla paadisadama projekteerimine;

  Atlantise paadikai projekteerimine;