KALA- JA VÄHIKASVANDUSTE RAJATISED

  Aru talu vähitiik
  Kitse-Ado vähitiik
  Härjanurme kalakasvandus
  MIS ON KASVANDUS?

  Vähi- ja kalakasvandused ei ole tühipaljad augud, kus vesi sees on. Kasvandus, kui selline, tähendab veekogude ja seadmete kompleksi, kus tagatakse konkreetsete liikide kasvuks optimaalsed tingimused. Nende rajamine võrreldes tavaliste tiikidega on üpriski kulukas. Kui soovid tiiki, kuhu mõned kalad sisse lasta, siis vaata tehislike seisu- ja vooluveekogude rubriiki.

  VÄHILEVIK JA VARUD

  Eestis on enim levinud jõevähk (Astacus astacus). Üldjoontes on Eesti kliima Jõevähile sobilik. Seda näitab jõevähi lai levik. Viimasel ajal on looduslikes veekogudes vähivarud kahanema hakanud. Suurimad põhjused selleks on jõekatk ja puudulikud vähivarude kaitsemeetmed. Looduslikes veekogudes reguleerib vähi levikut ja kasvukiirust kliima, põldudelt veekogudesse sattuvad taimemürgid ja mitmed haigused ning parasiidid.

  NÕUDED JÕEVÄHI ELUKESKKONNALE

  Jõevähk ei talu veekogu reostamist ega hapniku defitsiiti. Seetõttu on nad head indikaatorid veekogu reostatuse kohta – kui vähke on palju, siis on veekogu puhas. Kui vähid puuduvad, võib veekogu olla reostunud. Vähid puuduvad täielikult talvel ummuksisse jäävates veekogudes. Vähkide elupaikadeks sobivad vooluveekogud ja toitainete vaesed sügavad järved, kus on olemas varjepaigad röövloomade ja liigikaaslaste eest.

  VÄHIKASVANDUSE PLANEERIMINE JA PROJEKTEERIMINE

  Vähikasvanduse suurim eeldus on piisava koguse kvaliteetse vee olemasolu või selle kulutõhus kättesaamine/puhastamine. Vähikasvanduse rajamisel moodustavad rajamiskulud umbes 90% kogukuludest. Seetõttu on kulutõhus ehitusprojekt äri üheks aluseks.

  Projekti võime teha meie, kuid esialgne äriidee ja eeltöö peab Sinul endal tehtud olema. Mõtle läbi, kui suurt aastatoodangut sa tahad, sellest olenevalt pane paika üldvisioon, tehnoloogia ja ehitiste põhiparameetrid.

  Kui sul on eelnev läbi mõeldud, tule meile konsultatsioonile. Aitame läbimõeldud plaani üle vaadata ning vajadusel viime Sind kokku mõne kasvanduse omanikuga, kelle abiga saame ideed vajadusel täiustada. Kui näeme, et vajalikud looduslikud eeldused vähikasvanduseks on olemas, samuti konkreetne visioon asjast, siis teeme teile projekteerimiseks hinnapakkumise.

  VAJALIK EELTÖÖ

  Kala- ja vähikasvandused võivad olla väga tulusad, kui planeerimisega on vaeva nähtud. Oluline on, et omanik paneb sõltuvalt äriplaanist paika tiikide suurused ja arvu ning mõtleb läbi kasvanduse tehnoloogia. Omanik või tema esindaja, kes kalakasvanduses hiljem tööle hakkab, peab osalema kasvanduse planeerimise ja projekteerimise faasis algusest peale.

  Tähtis on eelinfo kogumine ja teiste kogemustest õppimine. Kasvanduste planeerimine ja projekteerimine on eraldi teadus. Siia tuleb kaasta lisaks projekteerijatele kalandusspetsialistid ja teiste kasvanduste omanikud – liita tuleb teadurite teadmised ja praktikute kogemused, mis pannakse inseneride poolt klappima uue asukoha spetsiifikaga.

  KALAKASVANDUSED

  Kalakasvandusi rajatakse kas kalade kasvatamiseks, toiduks või noorkaladega looduslike veekogude tugevdamiseks ja taastootmiseks.

  Sarnaselt vähile, sõltub ka kalade kasvukiirus keskkonna tingimustest. Erinevad liigid tahavad erinevaid tingimusi. Võimalik on kaladele tekitada kunstlikult soodsaid elutingimusi, mis on kulukas või kasvatada neid looduslikes tingimustes, mis sõltuvalt liigist võib kauem aega võtta, kuid hoiab tootmishinna madalama. Ideaalne on, kui konkreetse liigi kasvatamiseks on liigile sobivad keskkonnatingimused juba olemas.

  Meie pädevusse jääb kõikvõimalike vesiviljelusehitiste projekteerimine. Koostöös tellijaga suudame pakkuda kala- ja vähikasvanduste terviklahendusi või ka ainult konkreetseid osi:

  • kala- või vähitiigid;
  • veevarustus ja veevahetus;
  • veehaarded;
  • teenindussillad ja -purded;
  • teenindushooned;
  • haudejaamad;
  • juurdepääsu ja teenindusteed;
  • piirdeaiad;
  • heakorrastus.
  TEHTUD TÖÖD
  Härjanurme kalakasvanduse ümberehitamine (töös);

  Jõeveere kalakasvanduse ehitusprojekt (töös);

  Härjanurme kalakasvatuse projekteerimine;

  Kitse-Ado vähitiigid;

  Aru talu vähitiik.