KANALISATSIOONI- JA VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRGUD

  vesi-ja-kanal
  Väikepuhasti
  VESI JA REOVESI

  Arenenud ühiskonnas oleme harjunud, et puhas vesi tuleb mugavalt kraanist ja reovesi läheb ära ning ei jää nina alla haisema. Õnneks on Eestis möödas ajad, kus vesi saadi küla kaevust ning reovesi suunati tagasi tänavale või mõnda veekogusse. Sellist reaalsust võib aga kohata veel mitmel pool mujal maailmas.

  Soovid elada nagu arenenud ühiskonnale kohane? Aitame sind kõikvõimalike vee- ja reoveeprobleemide lahendamisel, projektide planeerimisel, projekteerimisel, järelevalves ja täideviimisel.

  • Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud;
  • tuletõrje veevarustus;
  • pumplate dimensioneerimine;
  • reovee omapuhastid;
  • õli ja mudapüüdurite dimensioneerimine;
  TEHTUD TÖÖD
  Pala keskasula vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitusprojekt;