KANALISATSIOONI- JA VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRGUD

  Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide koostamine
  Väikepuhastite projekteerimine
  VESI JA REOVESI

  Arenenud ühiskonnas oleme harjunud, et puhas vesi tuleb mugavalt kraanist ja reovesi läheb ära ning ei jää nina alla haisema. Õnneks on Eestis möödas ajad, kus vesi saadi küla kaevust ning reovesi suunati tagasi tänavale või mõnda veekogusse. Sellist reaalsust võib aga kohata veel mitmel pool mujal maailmas.

  Soovid elada nagu arenenud ühiskonnale kohane? Aitame sind kõikvõimalike vee- ja reoveeprobleemide lahendamisel, projektide planeerimisel, projekteerimisel, järelevalves ja täideviimisel.

  • Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud;
  • tuletõrje veevarustus;
  • pumplate dimensioneerimine;
  • reovee omapuhastid;
  • õli ja mudapüüdurite dimensioneerimine;
  TEHTUD TÖÖD
  Tõrva gümnaasiumi staadioni hoone veevarustus ja kanalisatsioon (2020);

  Soomaa külastuskeskuse veevarustus, tuletõrjeveevarustus, kanlalisatsioon ja reoveepuhasti. Põhiprojekt; (2019);

  Flainesti kinnistu tootmishoone reoveepuhasti ja kanalisatsiooni ehitusprojekt. Põhiprojekt. (2019);

  Pala keskasula vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitusprojekt;