PROJEKTI KIRJELDUS

  Projekti eesmärgiks oli Tallinnas Kloostrimetsa tee 52 kinnistul (Tallinna Botaanikaaia territooriumil) asuva Lepiku kraavi rekonstrueerimine ning Lepiku kraavist väljavoolava vee kvaliteedi parandamine. Ligi 200 m pikkune kraavilõik oli mudane ning lagunenud või kohati üldse ilma kindlustuseta, kraavil paiknevad truubid olid osaliselt settega täitunud.

  Kraavi kallastel kasvavate haruldaste taimede kollektsioonide tõttu oli tegemist töötamisega „kitsastes oludes“, millest tulenevalt kraavi pealtlaiust ei muudetud ning tuli leida lahendus suhteliselt järskude nõlvade püsivuse tagamiseks. Äravajunud nõlvad täideti ja stabiliseeriti. Kraavile projekteeriti uued truubid ja paekivikindlustis. Kindlustise tüübi valikul lähtuti botaanikaaia territooriumil laialdaselt kasutust leidnud paekivist.

  Kraavi projekteerimisel on lähtutud SUDS süsteemide loogikast – vee viibeaeg kraavis projekteeriti võimalikult pikaks, voolukiirus väikseks, nii et toitained settiks ning seal kasvavad taimed kasutaksid settes oleva toitaine elutegevuseks. Vett õhustatakse kraavis astangutega.

  Ehitustööd toimusid 2014. aasta kevadel. Jääb veel vaid oodata rohelise muruvaiba kasvamist paekividega kaetud alade vahele.

  • asukoht: Tallinna Botaanikaaed
  • projekti eesmärk: kraavi rekonstrueerimine
  KOOSTAJAD
  Raul Tihane (projekteerija)

  Kristiina Habicht (maastikuarhitekt)

  Jaga sotsiaalmeedias: