PROJEKTI KIRJELDUS

  Looduskaitsealune 10,59ha suurune Haimre mõisapark asub Rapla maakonnas Märjamaa vallas Haimre külas.

  Ajaloolises ülevaates on 1865. aastast pärinev mõisa aednik Heinrich August Dietrichi (1820-1898) poolt koostatud pargis leiduvate võõrliikide põhjalik loetelu.

  Dendroloogilise inventeerimise käigus anti hinnang 2300 pargis kasvavale puule.

  Pargi restaureerimise eesmärgiks oli pargi ruumilise struktuuri ja selle väärtuslike  ajalooliste elementide säilitamine ning rekonstrueerimine, kohandades ajaloolisse parki uutest funktsioonidest  tulenevalt  kaasaegseid elemente. Teiste väikevormide ja rajatiste kõrval on parki projekteeritud ka välilava, mille kujunduses on eeskujuks võetud pargis paiknev Muhamedi kabel.

  Haimre mõisapargi restaureerimisprojektis tehtud tööd:
  • Dendroloogiline inventeerimine;
  • Teede ja platside taastamine;
  • Väikevormide planeerimine;
  • Välisvalgustuse planeerimine;
  • Tiikide korrastamine.
  KOOSTAJAD

  Liisa Nõmmiste

  Kristiina Habicht

  Alar Liin

  Jaga sotsiaalmeedias: