Vili võrsugu!
  Niisutusprojektide koostamine
  jänesekraav
  MAAPARANDUSE VAJADUS

  Eestis tuleneb maaparanduse vajadus kliimast, sademete jaotusest ja muldadest. Maaviljeluse seisukohast huvitab meid enim vegetatsiooniperiood. Maaparandus peaks tagama põllul optimaalsed tingimused kultuuride kasvuks. Kevadel maa sulades peab pinnas kiiresti kuivama, et seda seda saaks kasutama hakata. Samuti peab maa sügisel kultuuride koristustööde ajal kandma masinaid. Seega kuivendus on tähtis, et kevadel saaks vili maha ja sügisel koristatud. Suvel, kui aurumine ületab sademeid, vajame hoopis niisutust, et tagada kultuuride kasvuks optimaalselt niiske keskkond.

  Sõltuvalt kliimast on Eestis laialt levinud soomullad (23,7%), gleimullad (36,5%) ja gleistunud mullad (14,5%). Kõik need mullad vajavad maaviljeluse säilimiseks rohkemal või vähemal määral kuivendust.

  MIDA PAKUME?

  Traktorit me välja tõmbama ei tule, küll aga pakume selle ennetamiseks teenuseid põllumaade parandamiseks:

  • põllumaade kuivendamine;
  • põllumaade niisutus;
  • uuringud;
  • ekspertiisid;
  TEHTUD TÖÖD
  Tartu maheaia niisutus ja kuivendusprojekt (2021);

  Maaparandusvaldkonna projektid, ekspertiisid ja järelvalved (2020- 13 tk);

  Maaparandusvaldkonna projektid, ekspertiisid ja järelvalved (2019 – 11 tk);

  Kuhjavere maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekt (2018);

  Reiu puukooli drenaažkuivenduse rekonstrueerimise projekt (2016);

  Saku hipodroomi kinnistute kuivendusprojekt (2016);

  Madise niisutussüsteemi ja veehoidla projekteerimine;