Vili võrsugu!
  Niisuti
  jänesekraav
  MAAPARANDUSE VAJADUS

  Eestis tuleneb maaparanduse vajadus kliimast, sademete jaotusest ja muldadest. Maaviljeluse seisukohast huvitab meid enim vegetatsiooniperiood. Maaparandus peaks tagama põllul optimaalsed tingimused kultuuride kasvuks. Kevadel maa sulades peab pinnas kiiresti kuivama, et saaks ta uuesti kasutusse võtta. Samuti peab maa kandma masinaid sügisel kultuuride koristustööde ajal. Seega kuivendus on tähtis, et kevadel vili maha saaks ja sügisel koristatud saaks. Suvel, kui aurumine ületab sademeid, vajame hoopis niisutust, et tagada kultuuride kasvuks optimaalselt niiske keskkond.

  Sõltuvalt kliimast on Eestis laialt levinud soomullad (23,7%), gleimullad (36,5%) ja gleistunud mullad (14,5%). Kõik need mullad vajavad maaviljeluse säilimiseks rohkemal või vähemal määral kuivendust.

  MIDA PAKUME?

  Traktorit me välja tõmbama ei tule, küll aga pakume selle ennetamiseks teenuseid põllumaade parandamiseks:

  • põllumaade kuivendamine;
  • põllumaade niisutus;
  • uuringud;
  • ekspertiisid;
  TEHTUD TÖÖD
  Reiu puukooli drenaažkuivenduse rekonstrueerimise projekt (2016);

  Saku hipodroomi kinnistute kuivendusprojekt (2016);

  Madise niisutussüsteemi ja veehoidla projekteerimine;