Metsakuivendus projektide koostamine
  Metsakuivendus
  METSAAMAADE KUIVENDUSE HEAD JA VEAD

  Metsamaade kuivenduse all mõistetakse kuivendussüsteemide hooldamist, uuendamist ja rekonstrueerimist. Teatud olukordades ka uute kraavide rajamist.

  Uuringud näitavad, et metsade kuivendamise tagajärjel kiireneb metsa kasv ja suureneb metsa tootlikkus.

  Samas võrreldakse metsamaade kuivendust energia jäävuse seadusega – nii palju kui saame kasu metsa kuivendusest, kannab kahju loodus. Seetõttu välditakse kraavide konstrueerimist rangelt kaitstud metsades. Uusi kraave rajatakse vaid siis, kui need on hädavajalikud.

  Metsaomanikuna võiksid mõelda kolmele aspektile:

  • kui palju kulutan kuivendussüsteemi rekonstrueerimisele;
  • kui palju sellest kasu saan;
  • kui palju kannatab loodus.
  MIDA PAKUME?

  Kui omad metsa ja kahtled, kas rajada kuivendussüsteem või mitte, tule konsultatsioonile. Räägime kõigest lähemalt ning suure tõenäosusega oskame küsimustele ka vastused leida.

  TEHTUD TÖÖD
  Maaparandusvaldkonna projektid, ekspertiisid ja järelvalved (2020- 13 tk)

  Maaparandusvaldkonna projektid, ekspertiisid ja järelvalved (2019 – 11 tk)

  Murru ja Pisku maaparandussüsteemi maaparandusehitiste rekonstrueerimise ehitusprojekt (2017);

  Soosaare maaparandusehitiste rekonstrueerimise ehitusprojekt (2017);

  ”Pikanõmme-Lakenõmme” maaparandusehitiste- ja teedevõrgu rekonstrueerimise ehitusprojekt;

  Liiniäärse/TTP-473 Narva ja Jaama/TTP-473 Narva maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt;

  RMK Alutaguse metskonna Permisküla 275 metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt;