JUURDEPÄÄSU- JA TEENINDUSTEED

  Rekonstrueerimisse minev sild ja metsatee 2003
  Rekonstrueeritud tee ja sild 2004
  Rekonstrueeritud sild 2015 a augustis
  Rekonstrueeritud sild 2015 a augustis
  JUURDEPÄÄSU VAJADUS

  Juurdepääsu teede rajamine ja rekonstrueerimine on oluline osa metsaparandusest. Teid on vaja selleks et:

  • korraldada metsa väljavedu ja kokkuvedu;
  • tagada liiklus metsamajanduslike tööde korraldamiseks;
  • tagada ligipääs metsapõlengute korral;
  MIDA PAKUME?

  Kui omad metsa, kuid väljaveoteed vajavad uuendamist või alles ehitamist, tule konsultatsioonile – projekteerime sulle kulutõhusa lahenduse! Projekteerime nii metsateid, kui sildu.

  TEHTUD TÖÖD

  Soosaare tee rekonstrueerimise projekt (2017)

  2015

  Villiksaare-Sadrametsa, Roobi-Sadrametsa ja Kauksi teede rekonstrueerimise projekt;

  Apja-Karaski tee rekonstrueerimise projekt;

  Kivi tee rekonstrueerimise projekt;

  ”Pikanõmme-Lakenõmme” maaparandusehitiste- ja teedevõrgu rekonstrueerimise ehitusprojekt.

  2014

  Tohera-Harkoja tee rekonstrueerimise projekt;

  Linna-Voorbahi ja Viira-Veerikjärve teede rekonstrueerimise projekt;

  Alam-Pedja LKA lamminiitude ligipääsetavuse parandamine.