Sindi hüdrosõlme areng – looduslik jõgi – kalevivabrik, hüdroelektrijaam ja pais – paisu likvideerimine ja tehiskärestik – kärestikukeskus.

Suve algul osales Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ Sindi kärestikukeskuse arhitektuurivõistlusel. Võistluse korraldajateks olid Tori Vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit. Võistluse korraldamise eesmärgiks oli Sindi kärestikukeskuse ja jõeäärse avaliku linnaruumi parima ideekavandi väljaselgitamine. Tori Vallavalitsus koos Eesti Aerutamisföderatsiooniga planeerib rajada Keskkonnaagentuuri poolt endise paisu asemele ehitatud kärestikule rahvusvahelistele standarditele vastava aastaringse veespordi ja veeturismi keskuse.

Kui senini on Eesti kärestikuaerutamise harrastajaid võõrustanud lätlased Valmieras asuval tehiskärestikul, siis ajaloolise sündmusena toimusid esmakordselt Balti riike kaasava kärestikuslaalomi rahvusvahelise võistlussarja Nordic Cup võistlused 14. ja 15. augustil Sindis. Nordic Cup Estonia näol oli tegemist kärestikul toimunud esimese võistlusega ja sellel jagati välja ka Eesti meistrivõistluste medalid.  Kärestikuslaalom on olümpiaala.

Sportlaste autasustamise tseremoonial kuulutati välja ka Sindi kärestikukeskuse  arhitektuurivõistluse tulemused. Reeglina me arhitektuurivõistlustel ei osale, kuid seekordne võistlus oli väga tugeva hüdrotehnilise, loodusturismi ja veespordi suunitlusega. Tubli tuge osalemise otsusele andis ka asjaolu, et olime endise Sindi paisu juurde kavandatud erinevate hüdroelektrijaamade ja kalapääsude lahenduste koostamise ning uuringutega tegelnud juba 2000. aastast alates ning analüüsinud  ka Sindis jäämineku ajal toimuvate üleujutuste põhjuseid. Samuti oli olemas kogemus suuremate spordivõistluste korraldusskeemide koostamisel, mis seekordsel võistlusel oli spetsiifiliselt vajalik – arhitektuurivõistluse ala tuli kujundada nii, et see sobiks rahvusvahelistele nõuetele  (ICF) vastavate võistluste korraldamiseks. Ja mis peamine – olime olnud osalised ka kärestiku projekti koostamises ja ehitusaegses autorijärelevalves. Kõige tõsisema rajatisena tuli töös lahendada jões asuvad slaalomiraja väravate kinnitustrosside postid ja veeskamistrepid, mis pidid vastu pidama jäämineku ja suurvee koormusele. Niisuguste rajatiste konstruktiivse lahenduse läbimõtlemine tuleb teha juba arhitektuurse lahenduse koostamise käigus. Olude tundmine ja senised kogemused lausa kohustasid osalema.

Meie loodud tööd KALJUKALDAL pidas žürii II-III koha jagamise vääriliseks, tuues esile töö parima tehnilise läbitöötatuse, põhjalikult läbimõeldud veepealse taristu ja hea ühendatusse jõeruumiga. Samuti märgiti ära töö tugevaim sportlaste kui spordikeskuse peamistele kasutajatele orienteeritus. Seega suutsime oma idee žüriile selge mulje loomise kaudu edukalt edasi anda. Oleme tunnustuse eest igati tänulikud!

Võidutööks kvalifitseerumiseks jäi ilmselt puudu arhitektuurivõistlusete traditsioonilisest lähenemisest. Lisaks ideele mõtlesime läbi ja kirjeldasime ka tehnilise teostatavuse aspektid ning arvestasime looduslike tingimustega. Samuti lahendasime läbi kogu lähteülesandes nõutud 157600 m² suuruse ala, millele jäid muuhulgas väliujula ja kämping. Arvestasime lahenduse koostamisel suuremate võistluste korraldamiseks vajaliku ruumiga. Ala suurus, ca 1,5 km pikkune ulatus ning soovitud erinevate funktsioonide paljus ei võimaldanud keskendada töös ainult hoonele, mis tulemuse peamiseks otsustamise aluseks sai.

Oleme ka edaspidi oma arhitektide ja inseneridega orienteeritud tellija püstitatud eesmärkide parimal viisil täitmisele ning peame selles oluliseks erinevate alade professionaalide koostööd kõikides ehitiste ja välisruumi kavandamise etappides –  alates visioonist kuni tööjooniste koostamiseni. Veega seonduvad planeeringute ja ehitusprojektide koostamine ning nende koostamise juhtimine on meie valdavalt arhitektidest, maastikuarhitektidest, konstruktoritest ja hüdrotehnikutest koosneva ettevõtte suurim tugevus. Vesi, eriti voolav vesi seab oma mitteeiratavad tingimused, millega tuleb tegelikkuses realiseeritava lahenduse saamiseks arvestada juba ehitise või välisruumi visandi ja eskiisi koostamisel. Kui saame abiks olla, aitame meeleldi!

PS! Konsulteerime ka erinevate veega seotud ehitiste uuringute, rajamise või rekonstrueerimise lähteülesande koostamiseks.

Meie võistlustöö mõningase sisuga saad tutvuda klikkides siin.

Huvitavaid objekti spetsiifilisi linke:

Jääminek Toris (Youtube)
Palkide parvetamine Sindi paisu juures. Foto autor: teadmata
Vesiehitiste projekteerimine

Sindi hüdrosõlmega oleme tegelenud juba üle 21. aasta. Toetusime kogutud objekti spetsiifilistele teadmistele ka arhitektuurivõistlusel

Sindi pais hüdroelektrijaam ja kalakasvandus 2015
Sindi pais ja hüdroelektrijaam 2015
Sindi kärestik 2021 juunis (pais lammutatud)
tehiskärestik
Projekteerimismeeskond kärestikul 2021 juunis (Veel mõni aasta tagasi kõrgus selles asukohas vee tase üle pea):
Võistlustöö “Kaljukaldal”:
Arhitektuurne projekteerimine
Jaga sotsiaalmeedias: