PROJEKTI KIRJELDUS

  Projektala paikneb Hara külas, Kuusalu vallas, Harjumaal.
  Antud projekt käsitleb kasutajatele ohtlikuks muutunud ning amortiseerunud vaatetorni, mille hetkeolukorda ning tuleviku perspektiive hinnates töötati välja torni lammutamine ning uue rajamine vana asemele.
  Uue vaatetorni lahendus arvestab olemasolevate tingimuste ja ümbritseva keskkonnaga ning on võimalikult kasutajasõbralik. Uue torni kõrguseks on 24,49 m.

  • Asukoht: Kuusalu vald
  • Vaatetorni projektlahendus
  Visualiseering
  • vaatetorn
  • maastikukujundus
  Eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt
  • olemasoleva vaatetorni lammutamine
  • uus vaatetorn olemasolevale vundamendile
  • arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus
  • hooldus ja ekspluatatsioon
  • põhilised ehitustööde mahud
  KOOSTAJAD
  Vastutav spetsialist, peaprojekteerija: Urmas Nugin
  Projekteerijad: Peep Nurme, Rauno Lõiv, Risto Tihane, Milad Vafaei Nejad
  Jaga sotsiaalmeedias: