PROJEKTI KIRJELDUS

  Tegu on Lääne-Virumaal, Tapa vallas, Moe külas asuva viinavabriku kompleksiga, millel on pikk alkoholi tootmise ajalugu. Esimesed andmed käärimistööstuse toimimisest pärinevad 1688. aastast.
  Kompleksi kinnistul asuvad alkoholi tootmise ehitised ja rajatised, millest kolm ajaloolist ehitist on ühisobjektina ka muinsuskaitse all: Moe mõisa viinaköök, Moe mõisa viinavabrik ning Moe mõisa viinavabriku abihoone.
  Antud projekt käsitlebki Moe mõisa viinavabriku hoonet- ajaloolisse piiritusetehase keeduruumi on kolmele korrusele planeeritud rajada kaasaegne Eesti Alkoholi­ ja Karastusjoogitööstuse teemapargi muuseum. Selleks rekonstrueeritakse piiritusetehase keeduruum ning seatakse sellesse sisse ekspositsioon.
  Muuseumi eesmärk on säilitada ja tutvustada ajaloolist kohaliku alkoholitööstuse pärandit kaasaegses võtmes. Muuseum pakub ehedat ja terviklikku elamust alates mõisa väiketootmisest lõpetades tänapäevaga.

  • Asukoht: Tapa vald
  • Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse teemapargi muuseumi rajamise restaureerimise projekt
  Visualiseering
  • Muuseumihoone
  Ehitusprojekt põhiprojekti mahus
  • Projektijuhtimine
  • Arhitektuur ja konstruktsioon
  • Sisearhitektuur
  • Küte, ventilatsioon ja soojavarustuse välisvõrk
  • Veevarustus ja kanalisatsioon
  • Elektripaigaldis
  • Sademeveesüsteemid
  • Teed ja platsid
  KOOSTAJAD

  Koostatud Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ ning partnerite poolt.
  Meie büroo osales arhitektuurses ja konstruktiivses projekteerimises ning koostas lahendused sademeveesüsteemidele, teedele ning platsidele.
  Meie töötajatest osalesid projektis:
  Projektijuht: Lauri Lokko
  Arhitekt, vastutav spetsialist: Alar Liin
  Projekteerija, vastutav spetsialist: Raul Tihane
  Konstruktor: Peep Nurme

  Jaga sotsiaalmeedias: