Värska sadam ja promenaad sai parima tööstusmaastiku tunnustuse!

2016-2018 aastal toimunud projekteerimistööd Värska sadama ja promenaadiga kulmineerusid 2020 suvel, mil ehitised valmis ehitati.

Selle tööga taastati unustustehõlma vajunud sadamakoht ning avati Värska lahe äär inimestele. Valminud sadamasse projekteeriti betoonujukitega kai, mis annab kauba peale ja mahalaadimise võimaluse ka tänastele suurimatele Värska lahe piirkonnas liikuvatele alustele. Samuti projekteeriti paadisillad väiksematele paatidele ning slipp paatide vettelaskmiseks ja väljatõmbamiseks. Paatide teenindamiseks projekteeriti ka paatide tankla ning pilsi- ja reovee loovutamise võimalused. Projekti raames tehti ka korda vana alajaam, mis ehitati ümber sadama teenindushooneks ning muidugi ka kõik kompleksi juurde kuuluvad teed, platsid, tehnovõrgud ning tuletõrjeveevõtukaev. Maapinnaga tasa lammutati vana reovee ülepumpamisjaama maapealne osa, ning täideti ca 7 m sügav ja 9m diameetriga maaalune pumpla betoonkeha.

Sadama eest kulgeb kalda äärne valgustusega promenaad, mille ühes otsas on kena allikas ning teine ots viib värska laulukaareni. Promenaadi rajamisega avati võsastunud laheäär inimestele, mis pakub imelisi vaateid ja silmailu igal aastaajal. Promenaad on projekteeritud selliselt, et enamuste veeseisudega oleks see läbitav. Promenaad on vahelduv, olles kohati puitkonstruktsioonil ja vaiadel laudtee, kohati kividega ääristatud sõelmetega kaetud tee.

2022 aasta sügisel tunnustati Värska sadamat ja promenaadi, kui parimat tööstusmaastiku.

Värska promenaad 2020. a.
Promenaadi ehitusprojekt
Värska sadam 1930 a.
Värska_sadam_1930
Värska sadama avamine 2020. a.
Sadama ehitusprojekt
Sadama projekteerimistööde kohta võid lugeda lisaks siit!
Jaga sotsiaalmeedias: