TEHISVEEKOGUD

  Veehoidla

   

  Kärestiku kujundamine
  Lepiku kraav

  TEHISVEEKOGUDE KUJUNDAMINE JA PROJEKTEERIMINE

  Meie vesiehituse insenerid ning maastikuarhitektid töötavad koos välja lahendusi kõikvõimalike veekogude maastikusse sobitamiseks. Projekteerime voolusänge ja kaskaade, basseine, tiigikesi ja veehoidlaid, purskkaeve ja looduslähedasi basseine (Natural Pool) ning kujundame ka nende ümbruse. Võimalusel loome ka tavapärase sademeveesüsteemi ja kuivenduskraavi asemele visuaalselt nauditava looduslähedase sademeveesüsteemi.

  Meie poolt saad lahenduse ka veekogu-äärsetele rajatistele: ujumis- ning paadisildadele, platvormidele ja terrassidele, lehtlatele ja varjualustele, samuti ka suurematele hoonetele ja sadamatele. Samuti tegeleme kallaste kindlustamise, tugimüüride ning veekogu äärde sobiva haljastuse projekteerimisega.

  Snelli tiigi korrastamine 2021
  Snelli tiigi korrastamine
  • ilutiigid;
  • basseinid;
  • kallaste kujundamine ja kindlustamine;
  • looduslähedased basseinid (Natural Pool, Natural Pond);
  • purskkaevud;
  • ujumissillad ja -platvormid;
  • tegevused veekogude ääres.
  TEHTUD TÖÖD
  Luunja puhkeala tiigi, ujumissildade, hüppetorni ja lasteujumisala ehitusprojekt (2021);

  Snelli tiigi korrastamise ehitusprojekt (2020);

  Tõrva staadioni kaldakindlustis (2020);

  Härjanurme kalakasvanduse tiigid (2020);

  Järvemäe kinnistu loodusliku basseini ehitusprojekt v02. Eelprojekt. (2020) (Natural Pool)

  Aidu karjääri regulaatori ehitusprojekt (2019);

  Kulli karjääri kujundamine veekoguks (2019);

  Järvemäe kinnistu loodusliku basseini ehitusprojekt. Põhiprojekt. (2016-2017) (Natural pool)

  Nõo Veskijärve taastamine;

  Loodi paisjärve taastamine Sinialliku ojal;