Veehoidla

   

  Loodi
  Lepiku kraav

  Meie vesiehituse insenerid ning maastikuarhitektid töötavad koos välja lahenduse kõikvõimalike veekogude maastikusse sobitamiseks. Projekteerime voolusänge ja kaskaade, basseine, tiigikesi ja veehoidlaid ning kujundame ka nende ümbruse. Võimalusel loome ka tavapärase sademeveesüsteemi ja kuivenduskraavi asemele visuaalselt nauditava tulemuse.

  Meie poolt saad lahenduse ka veekogu-äärsetele rajatistele: ujumis- ning paadisildadele, platvormidele ja terrassidele. Samuti tegeleme kallaste kindlustamise ning veekogu äärde sobiva haljastuse projekteerimisega.

  • ilutiigid;
  • basseinid;
  • kallaste kujundamine ja kindlustamine;
  • ujumissillad ja -platvormid;
  • tegevused veekogude ääres.
  TEHTUD TÖÖD
  Nõo Veskijärve taastamine;

  Loodi paisjärve taastamine Sinialliku ojal;