Männikjärve raba
  MATKARADADE PROJEKTEERIMINE

  Eestis on palju kauneid paiku, mille külastamine vajab spetsiaalselt ettevalmistatud taristu rajamist. Laudteed ning tähistatud matkarajad võimaldavad pääseda soodesse, rabadesse ja erinevatesse metsa kasvukohatüüpidesse, lähedalt näha ligipääsmatuid maastikke, taime- ja loomaliike, samas aga kaitsta maastikku liigse koormuse eest ning säilitada kaunist keskkonda järeltulevatele põlvedele.

  Tegeleme loodus-, õppe- ja matkaradade kujundamisega ning õpperadadel paiknevate rajatiste tehniliste lahendustega. Meie käe all on uue näo saanud mitmed sillad, trepid, platvormid, laudteed ning infotahvlid. Pakume ka vaatetornide, metsaonnide, paviljonide ja teiste keerulisemate ehitiste lahendusi.

  Külastage kindlasti kauneid rabamaastikke ja salapäraseid põlismetsi ning loodusesse sobivate rajatiste projekteerimiseks pöörduge meie poole!

  Alljärgneval videol Tudu õpperada. Video: Marko Kohv
  • Laudteed;
  • purded;
  • trepid;
  • vaateplatvormid;
  • istepingid;
  • vaatetornid;
  • infostendid.
  TEHTUD TÖÖD
  Kirna matkaraja sillad (2021);

  Iisaku vaatetorni ümbruse ja lõkkekoha taristu rekonstrueerimine (2020);

  Jõuga lõkkekohtade taristu rekonstrueerimine (2020);

  Ranna-Tolkuse looduse õpperaja rekonstrueerimine (2020);

  Värska promenaadi ehitusprojekt (2019);

  Tiksoja lõkkekoha ja matkaradade projekteerimine (2019);

  Agusalu matkaraja laudtee ehitusprojekt (2018);

  Rabivere matkaraja laudtee ehitusprojekt (2018);

  Võlingi matkaraja rekonstrueerimine (2017);

  Paunküla mägede matkaraja rekonstrueerimine (2017);

  Kakerdaja loodusraja rekonstrueerimine (2017);

  Aastal 2015 rekonstrueeriti meie projektide järgi 5 RMK matkarada. Täpsemaks infoks kliki siia

  Kaiu järve rattaraja puhkerajatiste rekonstrueerimine (2015)

  Pühajärve matkaraja rekonstrueerimine (2014)

  Männikjärve matkaraja rekonstrueerimine

  Pühajärve matkaraja rekonstrueerimine (2014);
  Männikjärve matkaraja rekonstrueerimine.