Teavitame, et käesoleval aastal on avatud PRIAs taotlusvoor “Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine” Nimetatud voorus saab toetusi taolteda viies suunas:

1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

2. Majandustegevuse mitmekesistamine

3. Kalasadamate uuendamine

4. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel;

5.Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.

Sadamate projekteerimine

Anname teada, et meie võimuses on projekteerida käesolevas voorus toetatavaid ehitisi. Teostame sadamate projekteerimistöid sh sadamate vesiehitised, hooned ja muud ehitised, mis on vajalikud kalandusele ja laevandusele.

Sadamate projekteerimise kohta loe täpsemalt siit.

Lisa infot kirjeldatud meetme kohta leiate siit.

 

Meie poolt projekteeritud sadamad viimaste aastate jooksul:

Kadariku paadisadam (2018)

Purtse kalasadama rekonstrueerimine. Põhiprojekt (2017);

Värska kordoni ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

Värska sadama ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

Turja kalasadama ehitusprojekt. Põhiprojekt (2017);

Reku jõesadama ehitusprojekt. Eelprojekt (2016);

Karlova paadisadam.

Värska kordoni paadisadam
sadamate-projekteerimine
Karlova paadisadam
sadamate-projekteerimine
Jaga sotsiaalmeedias: