PROJEKTI KIRJELDUS

  Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ osales 2012-2013 aastatel projektis, mille eesmärgiks oli Laeva jõe alamjooksu ökoloogilise seisundi parandamine.
  Eelnevate maaparandustööde tõttu oli jõesäng ummistunud ning kui vesi enam läbi ei voolanud, hakkas jõgi kinni kasvama.
  Meie büroo poolt koostati projekt, mis käsitles ühe jõelõigu voolusängi puhastamist  sellesse kogunenud risust ning ka voolusängi süvendamist ja setetest puhastamist.
  Projekti järgi nähti ette kaevetöid ca 6960 m pikkusel jõe lõigul orienteeruva mahuga 10 000 m3. Nimetatud projekti järgsed tööd saadi valmis 2015. aasta sügisel ning tööde tulemusena taastati osaliselt vee läbivool Laeva jõe alamjooksu ajaloolisesse sängi.

  Töö on valminud EL LIFE finantsinstrumendi rahastusel projekti LIFE12 NAT/EE/000871 käigus.

  Täpsemalt tutvu projektiga siin!

  • Asukoht: Laeva vald
  • Luhal asuva jõelõigu tervendamine, läbivoolu taastamine Laeva jõe ajaloolises voolusängis
  Põhiprojekt
  • jõelõigu tervendamise tehniline lahendus
  • juurdepääsu rajamine (koolmekoht)
  • raietööd
  • sette eemaldamine ja jõelõigu ristprofiilide kujundamine
  • sette laialilükkamine
  KOOSTAJAD
  Vastutav spetsialist: Urmas Nugin
  Projekteerija, vastutav spetsialist: Raul Tihane
  Fotode autor: Marko Kohv, tehtud Eesti Loodushoiu Keskuse tellimusel.
  Jaga sotsiaalmeedias: