AJALUGU

  Härjanurme kalakasvandust hakati arendama juba 1976. aastal. Tänaseni toimub selle kasvanduse arendamine, kus iga aastaselt toimub vanade ehitiste rekonstrueerimine või uute rajamine.

  Sealse kasvanduse teeb edukaks hea asukoha valik. Kasvandus asub Pedja jõe ääres, kus varasemalt on töödanud ka veejõujaam. Looduslik kõrgustevahe annab eeldused isevoolseks veevahetuseks, mistõttu puudub vajadus täiendavateks pumpadeks, generaatoriteks ja alajaamadeks.

  Aastatega on üles ehitatud kasvandus, mis koosneb paljudest erineva tootmistehnoloogiaga kompleksidest, mis võimaldab kasvatada väga erinevaid liike.

  PROJEKTI KIRJELDUS

  Härjanurme kalakasvandusse oleme projekteerinud vastavalt omaniku juhistele mitmeid tehnilisi lahendusi. Praegusel hetkel elame kasvanduse tegevusele kaasa ning ootame huviga võimalikke järjekordseid laienemisplaane.

  2000 a. HÄRJANURME KASVANDUSE LAIENDUSE 1 JÄRK
  • kolmest tiigist koosneva kaskaadi projekteerimine
  • tiikidega kaasnevad tehnoloogilised rajatised
  • ehitamiseks vajalikud abirajatised
  2004 a. HÄRJANURME KALAKASVANDUSE FORELLIBASSEINIDE PROJEKTEERIMINE
  • regulaatori rekonstrueerimine
  • forellibasseinide rajamine
  2004 a. HÄRJANURME KALAKASVANDUSE REKONSTRUEERIMISPROJEKT
  • uute tiikide rajamine
  • uute sissevoolude ehitamine
  • tiikide veega täitmine ja veetaseme hoidmine
  • uute väljavoolude ehitamine
  • taimmaterjali likvideerimine
  • sisse-ja väljavoolu võred
  • tammiteede rekonstrueerimine
  • võrkaedade rajamine
  • reserv-madalsurvepuhuri õhutorustiku ja elektrivarustuse rekonstrueerimine
  2020 a. HÄRJANURME KALAKASVANDUSE TIIGID
  • uute basseinide rajamine
  • uute sissevoolude ja väljavoolude ehitamine
  • vee regulaator
  • teenindusplatside rajamine
  • filtrite rajamine
  KOOSTAJAD
  Urmas Nugin, Ahto Kree jt.
  Jaga sotsiaalmeedias: