Tööpakkumine – Ehituskonstruktor

  Tööpakkumine

  Otsime ehituskonstruktorit!

  Kas sina oled sobilik?

  Kas oled väljakutseks valmis?

  HEI SINA!
  • Oskad sa ehitiste kandekonstruktsioone arvutada ja arvad, et oled selles teistest parem?
  • On sul piisavad teadmised ja oskused hoone kandekonstruktsioonide analüüsimiseks ja parima lahenduse valimiseks ning oled seda tööd teinud juba vähemalt 5 aastat?
  • Oled sa valmis mõne kandekonstruktsioonide ehitusprojekti tegema eskiisist kuni tööprojekti ja tootejoonisteni?
  • Meeldib sulle meeskonnatöö aga oled valmis ka üksi mõne projekti kallal nokitsema?

  KUI JAH SIIS…

  Otsime oma meeskonda hoonete valdkonna konstruktorit. Konstruktor vastutab hoone kandekonstruktsioonide, teatud juhtudel ka piirdetarindite projekteerimise eest. Konstruktor võib töötada osana meeskonnast suure projekti juures, või projekteerida ka üksi mõne tehnilise projekti kallal. Konstruktor on valmis tegema koostööd teiste projekti osapooltega ning on vajadusel valmis suhtlema otse tellijaga. Konstruktor viib oma töö alati ja igal juhul lõpuni.

  JÄRGMISED ISIKUOMADUSED AMETIKOHAL TOIMETAMISEKS PEAKSID OLEMA LOOMULIKUD:

  • Oled täpne, konkreetne, töökas ja usaldusväärne;
  • Omad ruumitaju ning kandekonstruktisoonide ettekujutamise ja komponeerimise võimet;
  • Kiire mõtleja ja positiivse ellu suhtumisega;
  • Oled piisavalt hea suhtleja, et saada hakkama meeskonna tööga ning hea pingetaluvusega;
  • Oled iseseisev, julged otsustada ja vastutada;
  • Oled meeskonnamängija;
  • Sa ei jäta kunagi midagi pooleli;
  • Oled alati valmis õppima ja arenema ning ka teisi õpetama ja arendama.

  TÖÖ SISU JA ETTEVÕTTE LÜHIKIRJELDUS

  Konstruktori töö eesmärgiks on välja töötada kandekonstruktsioonide terviklahendus, arvestades tugevusarvutuste, ökonoomsuse, ehitustavade, arhitektuurse lahenduse ning teiste projekti eriosadega.

  Konstruktor on vajadusel võimeline ka oma tehtud töö osas selgitusi jagama, miks mingid kandekonstruktsioonid on valitud. Pisemates projektides võib konstruktor olla otsesuhtluses tellijaga, suuremates projektides on osa projekteerimismeeskonnast.

  Põhitööks on erinevate ehitiste kandekonstruktsioonide ehitusprojektide koostamine. Lisaks kandekonstruktsioonide projekteerimise oskusele peab olema võimeline töötama ka piirdekonstruktsioonide tehniliste lahendustega, mis võib ette tulla, kui arhitektid sellega ise toime ei tule. Joonestustarkvarana oskab eeskujulikult kasutada 3d tarkvarasid (Soovitatavalt Revit või Tekla).

  Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ on 2000 aastal loodud projektbüroo, mis pakub ehituskonsultatsiooni teenuseid. Asume Tartus Tähe 106. Meie juures töötab 14 töötajat. Ajapikku tehtud töö tulemusena on meie seljataha koondunud hulk koostööpartnereid aga ka suurepärased püsivad tellijad. Meeskonnaga oleme loonud erinevaid suursuguseid ehitisi üle terve Eesti.

  Tegutseme järgmistes valdkondades: Hoonete projekteerimine, maastikukujundus ja planeerimine, vesiehitised ja muud keskkonnarajatised, maaparandus ja visualiseerimine. Pakume tellijatele ehituskonsultatsiooni tervikteenust alates lähteülesande ja idee sõnastamisest, projekteerimisest, projektide ekspertiiside tegemisest ning lõpetades järelevalve teostamisega. Valdav osa meie tööst puudutab siiski projekteerimist. Hoonete projekteerimises pakume nii terviklahendusi, kui ka ainult arhitektuuri ja konstruktsiooni eraldi. Eesmärk ja ambitsioon on pakkuda peatöövõtjana terviklikku ehitusprojekti koos kõikide eriosadega algusest lõpuni valdavalt suurtele projektidele.

  PEAMISED TÖÖÜLESANDED

  • Ehitusprojektide kandekonstruktsioonide osa koostamine (ES-TP);
  • Piirdetarindite projekteerimine vastavalt arhitektuursele lahendusele (ES-TP);
  • Teiste konstruktorite toetamine ja jooksev projektide kontroll kvaliteedi tagamiseks;
  • Koostöö ja suhtlemine projektimeeskonna, ehitajate, järelevalve ja tellijaga.

  MIINIMUM KVALIFIKATSIOON

  • Omad vähemalt 5 aastast projekteerimise kogemust;
  • Tunned väga hästi ühte 3D joonestusprogrammi (soovitatavalt Revit või Tekla);
  • Tunned väga hästi Autocad joonestustarkvara;
  • Tead ja valdad kandekonstruktsioonide  projekteerimise nõudeid ja standardeid, mis reguleerivad sinu tööd;
  • Omad piisavat kogemust kandekonstruktsioonide arvutamises: puit, liimpuit, teras, R/B konstruktsioonid (piisav kogemus=suudad seda teha enamus juhtudel iseseisvalt);
  • Oled vastava eriala spetsialist (st kutse olemas, taotlemisel või võimalik lähiajal taotleda);
  • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas suurepärane (vähemalt C1)
  • Oled kiire õppija, tahad õppida ja oled valmis oma harjumusi muutma, sest kui mõni neist eelnevatest nõudmistest on puudulik pead olema võimeline koos meeskonnaga kiiresti arenema;
  • Sul peab olema tahet tööd teha ning oled valmis reaalselt panustama.

  Kui kahtled oma kvalifikatsioonis, siis tule ja küsi!

  MIDA MEIE SULLE PAKUME

  • Stabiilset ja püsivat tööd kasvavas ettevõttes;
  • Eneseteostust nii suuremate, kui ka väiksemate projektide osas;
  • Töö ja eraelu tasakaalu ning osalist kodus töötamise võimalust;
  • Püüdlikku ja abivalmis meeskonda;
  • Head palka ja kaasaegset töökeskkonda;
  • Meeskondlikke üritusi ja veel palju muud, mille kohta saad vihjeid meie Facebookist.

  KUIDAS KANDIDEERIDA?

  Kandideerimiseks saada dokumendid järgmisele e-postile: ibun@ibun.ee.

  Dokumentide koosseis:

  1. Kaaskiri
  2. CV
  3. Referentside nimekiri

  Pärast kandideerimist kontakteerume sinuga ühe nädala jooksul ning teeme teatavaks järgmised kandideerimise etapid. Peatse kohtumiseni!