Käesolev artikkel on kirjutatud eelkõige arendajatele, kuid ka teistele, kes on ehitiste projekteerimise või ehitamisega kuidagi seotud olnud või plaanivad ehitada tulevikus. Kirjutan, et anda vastus üpriski tihti tellijate poolt korduvatele küsimustele: ’’Mis on ehitusprojekt? Milleks seda vaja on? Miks see nii kaua aega võtab? Miks see nii palju maksab?’’

Mis on ehitusprojekt?

Ehitusseadustiku § 5  järgi on ehitusprojekt projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Asjakohasel juhul kajastab ehitusprojekt ka ehitise kasutamiseks ja korrashoiuks vajalikku teavet.

Tihtipeale mõeldakse: ’’Dokumendid… – Milleks mulle need? Ma tahan ehitist.’’ Kõik oleneb küll ehitisest, kuid üldiselt, kahjuks või õnneks, ei ole tänapäeval ilma projektita enam mõistlik ehitada. Nimelt tehnoloogiad, ehitusmaterjalid ja seadmed on tänapäeval tunduvalt keerulisemad kui veel pool sajandit tagasi. Enam ei aja ära tellise, puidu, tõrvapapi ja klaasiga. Kuna materjale ja tehnoloogiaid on väga palju, siis keegi ei suuda kõiki neid tingimusi meeles pidada, ning tellijad, kes ei ole ehitusega pidevalt seotud, ei tea neid enamasti ammugi. Siinkohal tulevadki mängu projekteerijad, kes panevad kliendi soovi klappima füüsikaseadustega, sobitavad kokku materjalid, nende mõõdud, lisavad vajalikud seadmed ning panevad kirja, kuidas ehitist ehitada ja kasutada nii, et see ajas vastu peaks. Lõpuks kooskõlastatakse projekt huvigruppidega.

Millest sõltub ehitusprojekti hind ja projekti valmimisaeg?

Millest sõltub projekteerimise hind? Suures osas on see riigimaksud ja inseneride palk, ehk mida kallim on projekt, seda rohkem sellesse tööaega panustatakse. Eesti turul on üldiselt reegel – odavaim pakkuja saab töö. Kuid kas selline süsteem on ikka õige?

Võrdleme suvalist poest ostetud toodet suvalise ehitisega. Poest ostetav toode on tänapäeval üldjuhul masstoodang, mis on valmistatud kindlale inimgrupile, teades nende tõenäolisi soove. Projektid, mille järgi ehitatakse, on enamasti aga ainueksemplarid, mis on tehtud arvestamaks just sinu soove. Poes šopates oled tõenäoliselt kogenud mõtet, et mis küll selle toote disaineril mõttes on olnud… Tellides projekti vastavalt vajadustele, on klient osa meeskonnast, kelle soovide alusel ehitis projekteeritaksegi. Vaid see garanteerib, et klient saab selle, mida ta soovib.

Ehitisi projekteeritakse enne ehitamist üldiselt selleks, et klient näeks, mida ta ehitama hakkab, ning et ta saaks enne ehitust juba teada, et see on ikka see, mida ta tahab. Projekti on vaja ka ehitajale, kes projektiga tutvudes saab täpselt aru, mida klient soovib.  Ilma projektita võib ka väga hea ehitaja saada tulemuseks midagi, mida klient ei soovinud.

Üldine praktika on see, et projekteerimishind on 5-10% ehitushinnast, ehk 100 000 € projekti puhul moodustab sellest uuringute ja projekteerimise hind kuni 10 000 € (tellijapoolsete lisatingimuste puhul võib see protsent ka suurem olla).  Kui ehitis otsustatakse ehitada ilma projektita, võidetakse näiliselt küll projekti ja uuringute hind, kuid võib juhtuda, et keskkonnast tulenevad probleemid, mida oleks saanud ennetada projekteerimise faasis, tulevad ilmsiks ehituse ajal. Sellisel juhul on oht lisatööde tekkimiseks ehituse ajal, mis võib kujuneda tunduvalt kallimaks kui saadud projekteerimisaegne sääst. Kasutades oma ala spetsialistide abi juba ehitise kavandamisel võib töö käigus kujuneda sellest ideest hoopis veel tulemuslikum lahendus.

Hinda lisab kindlasti see, kui klient ei tea täpselt, mida ta tahab. Sellisel juhul tuleb läbi töötada mitmed variandid, et nende seast valida soovitule sobivaim. Variantide võrdlus võib parima lahenduse selgitamiseks olla ka projekteerimise esmane eesmärk.

Projekti valmimisaeg moodustub tavaliselt uuringute, projekteerimise ja kooskõlastamise ajast. Projekteerijatena võime öelda, et väikse tiigi projekteerimise aeg on 3 kuud. See tähendab, et konkreetset projekteerimisaega koos uuringutega on võib-olla 1-2 nädalat. Projekteerimisaja pikkus sõltub suuresti asukohast, aga ka tellijapoolsetest tingimustest. Ülejäänu moodustab ametkondadega kooskõlastamine. Kui soovite midagi ehitama hakata, siis väikeste projektide puhul soovitan ette mõelda vähemalt pool aastat, suuremate projektide puhul võib projekteerimisfaas ulatuda mitme aastani.  Kui ehitise rajamiseks tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH), pikeneb kogu protsess veel vähemalt 14 kuud. Projekteerimiseaega pikendavaid tegureid on veel mitmeid.

Alljärgnevalt pildilt näete, millest võib meie valdkonna puhul ehitusprojekt koosneda:

Ehitusprojekt ja selle koostamiseks vajalikud teenused

Projekteerimine on usaldusteenus

Projekteerimist võib võrrelda toote arendusega. Mida läbimõeldum ehitis, seda kulutõhusam, vastupidavam ja nägusam on tulemus. Kuid mitte alati, sest mõnikord võib üsna keerulisel ideel või probleemil olla lihtne lahendus… Ilma kogemuseta selle peale lihtsalt ei tulda. Tasakaalu ehitise kulutõhususe, vastupidavuse ja lahenduse keerukuse vahel suudab saavutada vaid kogenud meeskond.

Tellijad pöörduvad meie poole tihti jutuga, et projekti oli juba eile vaja, ehk siis tehke see mulle homseks valmis. Sellisel juhul tekib meil alati küsimus – kas te tahate paberite hunnikut või läbimõeldud lahendust?

Ehitamise puhul on ainult üks võimalus saada täpselt seda, mida tahad – oma aja ja raha säästmiseks on soovitatav tellida konsultatsioon eriala spetsialistilt kohe ideefaasis. On kohti, kuhu võib ehitada teatud tingimustel, ja on kohti, kuhu ei või üldse ehitada. Igal keelul või tingimusel on enamasti mingisugune põhjus. Ise või ilma projektita midagi ära tehes võib tulemuseks olla mõtlematult üledimensioneeritud ehitis, sinu ehitise lagunemine või hoopis sundkorras lammutamine.

Alljärgnevalt üks video Norrast, milles on küllalt hästi kaadrisse jäänud olukord, mis võib juhtuda, kui projekteerimisse ei panustata piisavalt, või veel hullem – ehitatakse ilma igasuguse projektita. Tegu on 20 minutit pika dokumentaalfilmiga, milles väär tegutsemine veekogu kaldal tõi endaga kaasa ulatuslikud maalihked.

Soovides lähemalt uurida, küsida nõu või saada konsultatsiooni meie valdkondades: sisevete vesiehitised, maastikukujundus, maaparandus ja planeeringud, leiad meie kontaktid klikkides siia.

Edu ja kainet mõistust otsustamisel!

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Jaga sotsiaalmeedias: