PLANEERINGUD

  VÕTA ÜHENDUST

  Kristiina-Habicht-detailplaneeringud

  Kristiina Habicht

  Projektijuht

  • +372 7303735
  • kristiina[at]ibun.ee
  • Üldplaneeringud, maakonnaplaneeringud, detailplaneeringud
  • Teemaplaneeringud ja eriplaneeringud
  • Maastikukujundus, parkide hoolduskavad, dendroloogia ja muinsuskaitse eritingimused

  Planeeringud

  Ruumilise planeerimise eesmärk on meid ümbritsevat keskkonda sihipäraselt ja jätkusuutlikult arendada. Planeeringuga määratakse mingi konkreetse maa-ala maakasutus ja ehitustingimused ning antakse terviklik ruumilahendus. Olenevalt planeeringu tasemest (üleriigiline, maakonna-, üld- või detailplaneering, eriplaneering või teemaplaneering) sõltub ka selle detailsuse aste.

  Omame planeeringute koostamises laia kogemust– oleme teinud planeeringuid üksikutele kruntidele; elamu-, puhke ja tööstusaladele; sadamatele jne, mõned näited on toodud allpool. Peamiselt tegeleme detailplaneeringute koostamisega, kliendi soovidest lähtuvalt pakume ka konsultatsioone planeerimisküsimustes.

  Planeeringute koostamisel pakume täisteenust – aitame kliendi soovi vormida joonisteks ja seletuskirjaks ning läbida kogu planeeringuprotsessi. Selleks kasutame kaasaaegseid töövahendeid ning professionaalset tarkvara.

  Kui sul on idee, võta meiega julgelt ühendust – aitame sind nõu ja jõuga, et parima lõpptulemuseni jõuda. Meilt planeeringu tellides võid arvestada, et omame kogemusi ka hoonete ja rajatiste projekteerimises. See tähendab, et peale planeeringu lõppemist saad meilt tellida ka planeeringus kajastatud ehitiste projekteerimise, projekti ekspertiisi või ka omaniku järelevalve. Lahendame ja mõtleme tulevastele probleemidele juba planeeringu käigus, mis teeb tulevase projekteerimise lihtsamaks ning planeeritavad ehitised keskkonda sobivamaks.

  VALIK TEHTUD TÖÖDEST:

  Elamualad

  Vana-Ihaste elamurajoon
  Detailplaneeringute koostamine
  Kallaste elamurajoon
  Detailplaneeringute koostamine
  Elamuala Peipsi ääres
  Detailplaneeringute koostamine

  Sadamaalad

  Sõpruse silla paadisadam
  Detailplaneeringute koostamine
  Reku sildumisrajatis
  Detailplaneeringute koostamine
  Vana-Ihaste paadisadam
  Detailplaneeringute koostamine

  Puhkealad

  Kolkja puhkeala
  Detailplaneeringute koostamine
  Peetrimetsa
  Detailplaneeringute koostamine
  Luunja puhkeala
  Detailplaneeringute koostamine

  Tööstusalad

  Kallaste tööstuspark
  Detailplaneeringute koostamine
  Ulila tööstus- ja ettevõtlusala
  Detailplaneeringute koostamine
  Tööstusala Tartus
  Detailplaneeringute koostamine

  Rohkem infot tehtud tööde kohta loe siit!