TEOSTUSMÕÕDISTAMINE

  EHITISTE TEOSTUSMÕÕDISTAMINE

  Teostame olemasolevate hoonete ja rajatise mõõdistamist, mille tulemus on teostusjooniste valmimine koos vajaliku seletuskirjaga ning ehitise tehniliste andmete ja eksplikatsioonidega. Teostusjooniseid on vaja eelkõige hoone kasutusloa taotlemiseks või ehitise rekonstrueerimise planeerimiseks.

  Lisaks tegeleme olemasolevate jooniste digitaliseerimisega- paljudel ehitistel on olemas projektid paberkandjal, kuid puudub digitaalne variant. Digitaalsed joonised on edasise projekteerimistegevuse alus, samuti võimaldavad need paremini planeerida rekonstrueerimistöid.

  PAKUME
  • Olemasolevate hoonete ja rajatiste mõõdistamine;
  • Teostusjooniste ja dokumentatsiooni vormistamine;
  • Paberil jooniste digitaliseerimine;