PROJEKTI KIRJELDUS

  Luunja aleviku keskuse korrastamise ja atraktiivsemaks muutmise eesmärgil koostasime ala detailplaneeringu ning  visualiseeringu. Ette nähti ujumistiik, jalgteed ning rekonstrueeritava kanali äärde paadikaid nii suurematele kui ka väiksematele alustele. Visualiseeringu eesmärgiks oli anda ruumiline kujutis planeeringulahendusele, detailirohkus ja pinnavormide täpne kujutamine polnud vajalikud.

  Luunja aleviku keskuse korrastamise ja atraktiivsemaks muutmise eesmärgil oleme sinna teinud mitmeid töid. Alustades Detailplaneeringust ja  visualiseeringust ning lõpetades sadama ja puhkeala põhiprojektiga. Ette nähti ujumistiik, jalgteed ning rekonstrueeritava kanali äärde paadikaid nii suurematele kui ka väiksematele alustele, mänguväljakud, palli- ja sportimisplatsid, haagissuvilate park, paatidehoiuala, paaditankla, slipp jpm. Praeguseks on valmis ehitatud projekti esimene rakendusjärk – väikelaeva- ja paadikanal. Ootame ka ülejäänud projekteeritu valmimist huviga.

  DETAILPLANEERING
  • Ehitusalade määramine
  • Paadikanali ja kaide asukohad
  • Juurdepääsude, käiguteede ja sildade paiknemine
  VISUALISEERING
  • Puhkeala ruumiline illustratsioon
  PÕHIPROJEKT
  • Väikelaeva- ja paadikanal;
  • paaditankla;
  • slipp;
  • ujumistiik;
  • jalakäiate sillad, teed ja parklad;
  • spordiväljakud;
  • võrkpalliväljakud ja korvplalliväljak;
  • grillimis- ja lõkkeplatsid;
  • laste mänguväljakud;
  • telkimisala;
  • haagissuvilate park;
  • puhkeala väikevormid ja rajatised (paviljonid, pergola, riietuskabiinid jpm.
  KOOSTAJAD
  Terko Veensalu, Kristiina Habicht, Raul Tihane, Urmas Nugin jt.
  Jaga sotsiaalmeedias: