PLANEERINGUD

  VÕTA ÜHENDUST

  Pilt: Mikk Otsar

  Liisa Nõmmiste

  Projektijuht

  • +372 7303735
  • liisa[at]ibun.ee
  • Üldplaneeringud, maakonnaplaneeringud, detailplaneeringud
  • Teemaplaneeringud ja eriplaneeringud
  • Maastikukujundus, parkide hoolduskavad, dendroloogia ja muinsuskaitse eritingimused

  Planeeringud

  Ruumilise planeerimise eesmärk on meid ümbritsevat keskkonda sihipäraselt ja jätkusuutlikult arendada. Planeeringuga määratakse mingi konkreetse maa-ala maakasutus ja ehitustingimused ning antakse selle terviklik ruumilahendus. Olenevalt planeeringu tasemest (üleriigiline, maakonna-, üld- või detailplaneering, eriplaneering või teemaplaneering) sõltub ka selle detailsuse aste.

  Omame planeeringute koostamises laia kogemust– oleme teinud neid üksikutele kruntidele; elamu-, puhke ja tööstusaladele; sadamatele jne, mõned näited on toodud allpool. Peamiselt tegeleme detailplaneeringute koostamisega, kliendi soovidest lähtuvalt pakume ka konsultatsioone planeerimisküsimustes.

  Planeeringute koostamisel pakume täisteenust – aitame kliendi soovi vormida joonisteks ja seletuskirjaks ning läbida kogu planeeringuprotsessi. Selleks kasutame kaasaaegseid töövahendeid ning professionaalset tarkvara.

  Kui sul on idee, võta meiega julgelt ühendust – aitame sind nõu ja jõuga, et parima lõpptulemuseni jõuda. Meilt planeeringu tellides võid arvestada, et omame kogemusi ka hoonete ja rajatiste projekteerimises. See tähendab, et peale planeeringu lõppemist saad meilt tellida ka planeeringus kajastatud ehitiste projekteerimise, projekti ekspertiisi või ka omaniku järelevalve. Lahendame ja mõtleme tulevastele probleemidele juba planeeringu käigus, mis teeb tulevase projekteerimise lihtsamaks ning planeeritavad ehitised keskkonda sobivamaks.

  VALIK TEHTUD TÖÖDEST:

  Elamualad

  Vana-Ihaste elamurajoon
  detailplaneering
  Kallaste elamurajoon
  Kallaste elamurajoon
  Elamuala Peipsi ääres
  detailplaneering

  Sadamaalad

  Sõpruse silla paadisadam
  detailplaneering
  Reku sildumisrajatis
  detailplaneering
  Vana-Ihaste paadisadam
  detailplaneering

  Puhkealad

  Kolkja puhkeala
  detailplaneering
  Peetrimetsa
  detailplaneering
  Luunja puhkeala
  detailplaneering

  Tööstusalad

  Kallaste tööstuspark
  detailplaneering
  Ulila tööstus- ja ettevõtlusala
  detailplaneering
  Tööstusala Tartus
  detailplaneering

  Rohkem infot tehtud tööde kohta loe siit!