VÕTA ÜHENDUST

  Pilt: Google

  Lauri Lokko

  Projektijuht

  • +372 730 3735
  • lauri[at]ibun.ee
  • Hoonete arhitektuurne ja konstruktiivne projekteerimine
  • Konstruktsioonide projekteerimine: teras, puit, raudbetoon
  • Teostusmõõdistamine ja energiamärgised
  • Projekteerimise terviklahendused

  HOONED

  Meie misiooniks on leida Teie planeeritavale kodule, büroohoonele, põllumajandus- ja tootmishoonele või muule ehitisele võimalik parim lahendus, mis arvestab Teie soove ja võimalusi ning samas ka ümbritsevat keskkonda ja mõju loodusele.

  Hoone projekteerimisel arvestatakse ehitise ja kasutatavate ehitusmaterjalide mõju keskkonnale kogu ehitise elutsükli vältel: hoone asukoha valik, ehitamine, kasutamine, hooldus, remont ning lõpuks lammutamine ja jäätmekäitlus.

  Lisaks aitame olemasolevaid hooneid mõõdistada ning hoonete energiatõhusust analüüsida.

  arhitektuurne projekteerimine

  Arhitektuurne ja konstruktiivne projekteerimine

  Peamiselt oleme keskendunud eramajade, puhkemajade, põllumajanduslike ehitiste (vabapidamislaudad, silohoidlad) ja tootmishoonete projekteerimisele.

  LOE TÄPSEMALT
  hoonete_teostusmõõdistused

  Teostusmõõdistamine

  Teostame olemasolevate hoonete ja rajatise mõõdistamist, mille tulemuseks on teostusjooniste valmimine koos vajaliku seletuskirjaga ning ehitise tehniliste andmete…

  LOE TÄPSEMALT
  eramu-ulenurme-vallas

  Energiamärgised

  Koostame energiamärgiseid hoonetele- nii olemasolevatele kui ka projekteeritavatele. Lisaks teostame termoanalüüse, et tuvastada hoonete soojuskaod.

  LOE TÄPSEMALT